Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszyły konkursy OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14. Wnioski o finansowanie można składać do 17 grudnia 2018 r.

 

Główne założenia konkursów:

 

  • OPUS 16 – konkurs przeznaczony jest na prowadzenie badań podstawowych przez naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. 

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

 

  • PRELUDIUM 16 – konkurs dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający 12, 24 lub 36 miesięcy projekt badawczy,  nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

 

  • SONATA 14 - konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Projekty w konkursie SONATA mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interentowej.


Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej
 

Źródło: NCN


 


Data dodania:2018-09-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE