Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszyły konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski o finansowanie można składać do 15 czerwca 2018 r.

 

 

Główne założenia konkursów:

 

  • OPUS 15 – konkurs przeznaczony jest dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. 

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.


 

  • PRELUDIUM 15 – konkurs dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający 12, 24 lub 36 miesięcy projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interentowej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu.


 

Źródło: NCN

 


Data dodania:2018-03-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE