Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEGNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG. Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).

 

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek naukowych
  • przedsiębiorców
  • konsorcjów składających się maksimum z 3 podmiotów:

- wyłącznie jednostek naukowych,

- wyłącznie przedsiębiorstw,

- jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

 

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników

projektu.

Zakres tematyczny obejmuje:

  •  TEMAT 2. Rozpoznawanie obrazów medycznych - wyłącznie w zakresie:

- dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),

- raka piersi u kobiet,

- raka prostaty u mężczyzn.

  •  TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów

 

Dofinansowanie może być przekazane na realizację:

  • fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:

- stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,

- zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;

  • fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:

- stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;

  • fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje

się na:

- ulepszaniu powstałego systemu,

- przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.

 

Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania.

Budżet konkursu:

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 60 mln zł (po 30 mln na

każdy zakres tematyczny)

 

Zasady finansowania projektów:

  • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu:

- 10 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;

- 8 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

  • Minimalna wysokość dofinansowania projektu:

- 3,5 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;

- 1,7 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2020-12-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE