Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszył konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny RozwójNarodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 lutego 2019 r. ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), skierowane do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. 

 

Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja na konkurs wynosi 140 000 000,00 zł.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 4.03.2019 r. do 30.04.2019 r. (do godziny 16.00).

 

Konkurs został podzielony na 2 rundy:

od 4 marca do 31 marca 2019 r.

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16.00).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2019-02-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ikona

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE