75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne. Wnioski o finansowanie można składać od 2 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

 

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw;
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min. jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje:

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

 

Zakres tematyczny: tworzywa sztuczne.

 

Budżet projektu: 80 000 000 PLN, w tym:

1) 36 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim;

2) 144 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

1) projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - od 1 mln PLN do 50 mln euro;

2) pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się 2.09.2019 r. – 15.11.2019 r. (do godziny 16.00).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP.


Data dodania:2019-07-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ikona

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE