75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs 1.1.1/2020 – szybka ścieżkaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wnioski o dofinansowanie można składać od 7 lutego do 1 czerwca 2020 r. (do godziny 16.00).

 

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR i celów Poddziałania, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR.

Wnioski można składać na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej Budżet konkursu: 1 200 000 000 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2020-01-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ikona

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE