Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Rektorzy uczelni technicznych na PŁRektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, był  gospodarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która odbyła się  w Politechnice Łódzkiej, w dniach 25-27 października, w Zatoce Sportu PŁ (fotorelacja).

 

Uczestnicy posiedzenia KRPUT ba PŁ. foto. Jacek Szabela

 

Kilkudziesięciu rektorów oraz zaproszonych gości omawiało aktualne problemy związane ze szkolnictwem wyższym. Spotkanie w Politechnice Łódzkiej poświęcone było między innymi zmianom związanym z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki. Wśród poruszanych tematów były m.in. zapisy dotyczące algorytmu podziału środków finansowych oraz ewaluacji.

 

W dyskusji z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego - Piotrem Müllerem rektorzy omawiali aktualne problemy dotyczące uczelni. Wiceminister powiedział, że w MNiSW trwają prace zespołu wdrożeniowego oraz konsultacje rozporządzeń. Podkreślił jednak, że nie jest przewidywana nowelizacja ustawy.


Szefowie uczelni zastanawiali się także, jak skutecznie angażować otoczenie biznesowe w proces kształcenia. Dyskutowali również o instrumentach i systemach ochrony własności przemysłowej. W rozmowach uczestniczyła prezes Urzędu Patentowego RP - dr Alicja Adamczak. Wśród zaproszonych na KRPUT gości był również prezes Fundacji Rektorów Polskich -  prof. Jerzy Woźnicki.

 

 

W biuletynie informacyjnym Życie Uczelni znajduje się obszerna relacja dr Ewy Chojnackiej, redaktorki ŻU, z konferencji KRPUT na PŁ.


Data dodania:2018-10-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Posiedzenie KRPUT w PŁ. foto. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE