Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Rektorska Komisja HistorycznaZakres działania Rektorskiej Komisji Historycznej obejmuje: współdziałanie w gromadzeniu i upowszechnianiu materiałów związanych z historią Politechniki Łódzkiej, organizację i opiekę nad Muzeum Politechniki Łódzkiej, współdziałanie w pracach wykonywanych w Pracowni Historycznej oraz edycję Zeszytów Historycznych PŁ.

 

Władze Politechniki Łódzkiej zawsze doceniały dorobek i rolę tradycji uczelni w jej rozwoju. W lutym 1985 r. powołano Muzeum PŁ, a jego kustoszką została mgr Teresa Grocholewicz. W 1987 r. zainicjowano prowadzenie Księgi Pamięci Osób Zasłużonych dla PŁ. Jednym z działań było utworzenie przy Klubie Seniora PŁ Rady Muzeum, przekształconej w 1991 r. w Rektorską Komisję Historyczną Politechniki Łódzkiej oraz otwarcie Pracowni Historycznej w 1992 r. Wśród wielu inicjatyw upamiętniajacych najważniejsze postaci oraz wydarzenia w historii uczelni znalazła się "Akcja Pamięć" - prowadzona do dziś. Jej celem jest honorowanie zmarłych zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej okolicznościowym zniczem zapalanym 1 listopada. Rektorska Komisja Historyczna i Pracownia Historyczna publikują również wydawnictwa związane z tradycją PŁ, a także sprawują opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Muzeum PŁ

 

Pracami Rektorskiej Komisji Historycznej kierowali kolejno:

 • prof. Bronisław Sochor,
 • doc. Marian Mieszkowski,
 • prof. Tadeusz Koter,
 • prof. Zbigniew Piotrowski,
 • prof. Wiesław Kaniewski,
 • prof. Władysław Pękala,
 • prof. Krzysztof Czołczyński.

 

Obecnie w kadencji 2016-2020 Komisja działa w składzie:

przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czołczyński

członkowie:

 • dr Łukasz Grzejszczak,
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska,
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Pakowski,
 • prof. dr hab. Maciej Soin
 • dr hab. inż. Krzysztof Strzelec - prof. PŁ,
 • dr inż. Piotr Urbanek,
 • dr inż. Włodzimierz Witkowski.

Data dodania:2018-09-21
Data aktualizacji2018-12-05

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE