Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Rektor PŁ wręczył nagrody i dyplomyProf. Krzysztof Jóźwik, na indywidualnych spotkaniach, wręczał (17.12) nagrody laureatom tegorocznych czterech Konkursów JM Rektora PŁ. Uhonorował też czterech emerytowanych naukowców dyplomami Profesora Seniora PŁ (fotorelacja + film).
 

Prof. Stanisław Ledakowicz (2. od lewej) wśród władz PŁ- profesorów: A. Strumiłło, K. Jóźwik, Ł. Albrecht fot. Jacek SzabelaWładze Politechniki Łódzkiej motywują naukowców PŁ na różne sposoby. Jednym z nich jest prowadzony od kilku lat konkurs JM Rektora z wysokim nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców w czterech kategoriach. 


W kategorii nagroda dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2019 roku przyznane zostały dwie równorzędne dla: prof. dra hab. inż. Stanisława Ledakowicza oraz dr hab. inż. Marty Gmurek, prof. PŁ. Oboje pracują na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

 

W konkursie o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej zwyciężył inż. Robert Borowski - student z Wydziału Chemicznego.

 

Zespołem współautorów za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2019 r. zostali naukowy z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki: prof. dr. hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. uczelni, dr hab. inż. Franciszek Wójcik.

 

Laureatem konkursu za najwyższą liczbę cytowań został prof. dr hab. Jacek Ulański z Wydziału Chemicznego PŁ.

 

Nagrodę specjalną za wkład w rozwój nauk rolniczych w Politechnice Łódzkiej odebrała dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. na Wydziale Biotechnolgii i Nauk o Żywności PŁ.

 

Dyplom Profesora Seniora odebrał prof. H. Bem ( w środku). Od lewej: profesorowie Ł. Albrecht i K. Jóżwik, rektor  PŁ, fot. Jacek SzabelaCzterech zasłużonych dla uczelni emerytowanych naukowców trzymało z rąk Rektora PŁ pamiątkowe dyplomy Profesora Seniora PŁ:  prof. dr hab. inż. Henryk Bem i prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski z Wydziału Chemiczneg; prof. dr hab. Włodzimierz Kucharczyk z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz prof. dr hab. Maria Mucha z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

 

Spotkania odbywały się w Rektoracie PŁ, w świątecznej atmosferze, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

 

 


Data dodania:2020-12-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Stanisław Ledakowicz (2. od lewej) wśród władz PŁ- profesorów: A. Strumiłło, K. Jóźwik, Ł. Albrecht fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE