75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

REKRUTACJA nowych SłuchaczyRekrutacja na kolejny rok akademicki odbędzie się we wrześniu b.r. wg kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w biurze UTW PŁ.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie naszym Uniwersytetem i brakiem możliwości przyjęcia wszystkich chętnych osób, nowi słuchacze UTW PŁ są przyjmowani w czasie rekrutacji w ramach dostępnych miejsc, w kolejności zgłoszeń z listy rezerwowej. Ponieważ audytorium wykładowe ma ograniczoną ilość miejsc, zapisy nowy osób odbywają się tylko w miejsce rezygnujących słuchaczy UTW PŁ. Zapraszamy do zapisu na listę rezerwową w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ.

 

Osoby już będące słuchaczami UTW PŁ przedłużają ważność legitymacji na kolejne lata w czerwcu b.r. wypełniając w biurze UTW PŁ stosowną deklarację oraz opłacając czesne na kolejny rok akademicki.


Data dodania:2013-05-28
Data aktualizacji2019-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE