75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Rekrutacja i RODO

Rekrutacja na semestr zimowy 2020

 

Rekrutacja uzupełniająca:
 

Z powodu COVID-19 dzieci zapisane na semestr letni 2020 mogły skorzystać do 15 lipca z możliwości przeniesienia na semestr zimowy 2020r, z czego skorzystało 300 uczestników.
 

Zapisy odbędą się w dniu 2 września (środa), godz. 8.00:
http://lud-rekrutacja.p.lodz.pl

Jeśli zajęcia będą prowadzone on-line, istnieje prawdopodobieństwo, że liczba miejsc, których jest obecnie 300, zostanie zwiększona, dlatego w przypadku braku miejsc, warto zapisać się na listę rezerwową.

 

 

Aby zapisać dziecko na ŁUD należy w dniu rekrutacji na stronie: lud-rekrutacja.p.lodz.pl wypełnić formularz: (imię i nazwisko dziecka, pesel, data urodzenia, telefon, adres e-mail do rodziców/opiekunów i szkoła).
Następnie niezwłocznie odczytać mail, który zostanie automatycznie wysłany na adres elektroniczny podany przez Państwa w formularzu. W tym mailu zostanie przesłany link, który należy kliknąć, dopiero wtedy rekrutacja zostaje zakończona. Następnie otrzymają Państwo kolejny mail z informacją, czy dziecko jest na liście podstawowej, czy rezerwowej w przypadku braku miejsc.
 

Prosimy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie adresu mail. Może się zdarzyć, że poczta od nas trafi do folderu „SPAM” lub „INNE”.

 

Osoby, które uczestniczyły wcześniej w ŁUD muszą również wypełnić formularz.
 

 

Rekrutacja na ŁUD odbywa się rokrocznie w pierwszy wtorek września i pierwszy bądź drugi wtorek stycznia, trwa do wyczerpania miejsc (zazwyczaj nie dłużej niż 15-20 minut).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej
 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi (90-924) przy ul. Żeromskiego 116.
 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez www.p.lodz.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email rbi@adm.p.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO.
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO).
 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z mocy odrębnych przepisów prawa powszechnego.
 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy w jednostce.
 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazywanie do jednostek Politechniki Łódzkiej następuje z inicjatywy osoby, która jest zainteresowana jej zrealizowaniem. 

 


Data dodania:2008-01-04
Data aktualizacji2020-08-31

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE