Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konferencja poświęcona projektowi "Polonia Restituta"W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 16 kwietnia, na Politechnice Łódzkiej odbyła się jedna z dziesięciu ogólnopolskich, naukowych konferencji tematycznych w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

 

 

W projekt „Polonia Restituta" włączyło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

Ksiądz abp metropolita łódzki Grzegorz Ryś, podczas konferencji Polonia Restituta na PŁ.

 

W Politechnice Łódzkiej odbyla się konferencja dotycząca zagadnień: praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa. W programie znalazły się wykłady o pracy, jej łódzkim i polskim doświadczeniu, dyskusje przedstawicieli różnych wyznań o przyszłości środowiska post-robotniczego oraz debata o przyszłości gospodarki rynkowej. Głos zabierali m.in.: abp Grzegorz Ryś, odpowiedzialny kiedyś za polską gospodarkę - prof. Jerzy Hausner, szef Giełdy Papierów Wartościowych - Marek Dietl oraz  członkowie rządu: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - dr  Jarosław Gowin i minister przedsiębiorczości - Jadwiga Emilewicz.

 

Wicepremier,  minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin na konferencji Polonia Restituta na PŁ.

 

Zwieńczeniem wszystkich dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy Kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

 

Pomysłodawcą wydarzenia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, w tym Politechnikę Łódzką.

 

 


Data dodania:2018-03-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Konerencja Polonia Restituta na PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE