Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

przedłużenie statusu słuchacza UTW na kolejny rok akademickiWobec dużej sygnalizowanej liczby kandydatów do UTW PŁ, dla zapewnienia dotychczasowym Słuchaczom pierwszeństwa zapisu na zajęcia w roku akademickim 2017/18 prosimy
o wypełnienie „deklaracji kontynuacji zajęć” i jej niezawodne oddanie do biura UTW PŁ do dnia 14 czerwca 2017 roku

 

Opłaty za zajęcia w UTW PŁ można dokonać wyłącznie na konto bankowe UTW PŁ. W roku akad. 2017/18 opłaty pozostają bez zmian
i wynoszą:

CZESNE: 100 zł/rok
Dowód wpłaty za czesne, wraz z wypełnioną i podpisaną deklaracją kontynuacji zajęć należy dostarczyć do biura do dnia 14 czerwca 2017. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą legitymacji słuchacza, w celu przedłużenia jej ważności.

Zajęcia dodatkowe:

JĘZYKI OBCE, ZAJĘCIA INFORMATYCZNE, PLASTYKA: 120 zł/semestr
GIMNASTYKA, NORDIC WALKING: 30 zł/semestr
SPACERY PO ŁODZI: 10 zł/rok

 

Chęć podjęcia bądź kontynuacji zajęć dodatkowych należy wpisać na „deklaracji kontynuacji zajęć”

Opłaty za zajęcia dodatkowe mogą być dokonane wariantowo:
I) łącznie do 14 czerwca wraz z czesnym na jednym blankiecie wpłaty, z podaniem nr legitymacji Słuchacza UTW PŁ,
II) oddzielnie do 14 czerwca 2017 tylko czesne, natomiast zajęcia dodatkowe do 8 września 2017
Opłata za zajęcia w UTW PŁ na początku roku akademickiego jest wyłącznie indywidualna (na jednym blankiecie wpłaty opłata za czesne i ewentualne zajęcia dodatkowe wyłącznie dla jednej osoby, z podaniem nr legitymacji UTW PŁ).
Dowód wpłaty za czesne i zajęcia dodatkowe należy dostarczyć do biura UTW PŁ w ww. terminach.

 

Wszystkie osoby, które chcą podjęć zajęcia w nowej grupie bądź dołączyć do już istniejących grup proszone są
o uzgodnienie w biurze UTW PŁ dostępności miejsc w tych grupach.


Data dodania:2017-05-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE