75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Prorektorzy i dziekani na PŁW gabinecie rektora Politechniki Łódzkiej - prof. Sławomira Wiaka, odbyło się zgodnie z nowym statutem uczelni, uroczyste wręczenie nominacji dla prorektorów i dziekanów. Na trzech, spośród dziewięciu wydziałów PŁ, od nowego roku akademickiego będą zarządzać nowi dziekani (fotorelacja).

 

Prorektorzy i dziekani na PŁ fot. Jacek Szabela

 

Od 1 października funkcje prorektorów na uczelni będą nadal pełnić:


prof. Ireneusz Zbiciński - prorektor ds. nauki
prof. Dariusz Gawin - prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni
prof. Grzegorz Bąk - prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ - prorektor ds. studenckich.

 

We władzach wydziałowych są zmiany w stosunku do ubiegłego roku akademickiego. Funkcję dziekanów obecnie będą pełnić:


-  prof. Tomasz Kubiak - Wydział Mechaniczny
-  dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. PŁ - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
-  prof. Małgorzata Iwona Szynkowska - Wydział Chemiczny
-  dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
-  dr hab. Anna Diowksz, prof. PŁ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
-  prof. Marek Lefik - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
-  prof. Piotr Liczberski - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
-  prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
-  dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ -  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

 


Data dodania:2019-10-01
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Prorektorzy i dziekani na PŁ fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE