Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Profesor Stanisław Bielecki odznaczony przez FrancjęByły rektor PŁ, prof. Stanisław Bielecki, odebrał 3 kwietnia w Ambasadzie Francji stopień Komandora Palm Akademickich za konsekwentne zaangażowanie na rzecz polsko-francuskiej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz za przyczynienie się do rozkwitu współpracy między obu krajami.

 

 

Odbierając odznaczenie od ambasadora Francji profesor Bielecki powiedział: Będąc rektorem Politechniki Łódzkiej, a wcześniej prorektorem, zawsze miałem na uwadze umiędzynarodowienie swojej uczelni poprzez rozszerzanie kontaktów z innymi krajami, w których istotną, a w wielu punktach wiodącą rolę, odgrywały uczelnie i instytucje naukowe Francji. Jako były rektor PŁ, na zakończenie swojego wystąpienia dodał: To dzisiejsze wyróżnienie mnie jest to wyróżnienie przede wszystkim dla całej mojej uczelni, dlatego uprzejmie proszę o przyjęcie podziękowań dla Ministra Edukacji Narodowej Francji za dostrzeżenie naszego wkładu: w rozwój wzajemnej współpracy, w tworzenie nowej, doskonalszej Europy dla wszystkich narodów.

 

 

Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w Polsce, która prowadzi kształcenie studentów w języku francuskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, od ponad 20 lat. PŁ realizuje także wiele wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych z uczelniami i firmami we Francji.

 


W ramach programu Erasmus+ w ubiegłym roku akademickim - 2015/2016 - na PŁ przyjechało prawie 100 studentów francuskich. Ta liczba daje uczelni I miejsce w wymianie z Francją. Politechnika realizuje ponad 120 umów, w tym 105 umów w ramach Erasmusa oraz 19 międzyuczelnianych. Studenci politechniczni mogą otrzymywać podwójne dyplomy PŁ i francuski w jednej z pięciu uczelni. Każdego roku młodzi naukowcy korzystają z umów co-tutelle o wspólnych doktoratach, finansowanych przez rząd Francji.

 

 

Ordery Palm Akademickich są nadawane na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej. Jest to najstarsze cywilne francuskie odznaczenie ustanowione w 1808 roku dekretem cesarza Napoleona i najwyższe obok Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi.

 


Data dodania:2017-04-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
prof. Stanisław Bielecki,  były rektor PŁ w latach 2008-2016. foto. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE