75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Prof. Grzegorz Sabiniak odznaczony Krzyżem KawalerskimPrezydent RP Andrzej Duda nadał prof. Henrykowi Grzegorzowi Sabiniakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Prof. Grzegorz Sabiniak z PŁ, fot.G.S.

Przyznane odznaczenie jest uhonorowaniem wybitnych osiągnięć i zasług prof. Henryka Sabiniaka w pracy zawodowej i organizacyjnej, a przede wszystkim w pracy z młodzieżą.

 

Profesor jest wykładowcą na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. Jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ

 

Prof. Henryk G. Sabiniak jest specjalistą w zakresie napędów i eksploatacji maszyn, ogrzewnictwa i klimatyzacji. Autorem ponad 250 publikacji, w tym 14 książek.


Więcej w biuletynie informacyjnym - Życie Uczelni PŁ.


Data dodania:2020-07-29
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Grzegorz Sabiniak z PŁ, fot.G.S.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE