75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Prof. Andrzej Napieralski doceniony przez Uniwersytet MorskiSenat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na posiedzeniu 4 sierpnia przyznał tytuł doktora honoris causa prof. Andrzejowi Napieralskiemu. Uroczystość nadania odbyła się 28 sierpnia, w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Andrzej Napieralski oraz rektor uczelni prof. Janusz Zarębski (z prawej) i promotor prof. Krzysztof GóreckiPodczas uroczystości podkreślono zasługi prof.  Andrzeja Napieralskiego dla rozwoju polskiej nauki w zakresie elektroniki, promowania nowych kadr naukowych oraz istotnego wkładu w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w tym również jego kadry naukowej. Zaakcentowano także międzynarodową renomę Profesora jako specjalisty z zakresu elektroniki, informatyki, w szczególności jego osiągnięcia w obszarze mikroelektroniki, nanoelektroniki oraz zjawisk cieplnych w elementach i układach elektronicznych. Warto również zaznaczyć, że profesor Andrzej Napieralski angażował się jako promotor i opiekun w wiele działań naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


- Tytuł doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem, jakie uczelnia może przyznać osobie zasłużonej dla rozwoju nauki, społeczeństwa lub kultury. Przyznanie tego tytułu oznacza przyjęcie wyróżnionej osoby do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, a jednym z zewnętrznych oznak tego wyróżnienia jest mundur Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który wyróżniona osoba ma prawo od dzisiaj nosić – mówił promotor doktoratu prof. Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


Prof. Andrzej Napieralski prowadzi badania z zakresu elektroniki, informatyki technicznej oraz inżynierii biomedycznej. Cieszy się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym, współpracując z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi, bierze udział w wielkich międzynarodowych projektach. Wiele jego osiągnieć dotyczy badań w zakresie mikroeletroniki, nanoelektroniki oraz zjawisk cieplnych w elementach i układach elektronicznych.


W 2008 roku otrzymał doktorat honoris causa Państwowego Uniwersytetu im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim (Rosja). Prowadził działalność badawczą i dydaktyczną w uczelniach w Algierii, Francji, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Hondurasie, Kanadzie i USA. W Politechnice Łódzkiej kieruje Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, którą założył w 1996 r.


Imponujący jest dorobek naukowy prof. A. Napieralskiego, który obejmuje m.in.: 8 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 26 rozdziałów w książkach (18 w książkach zagranicznych), 252 artykuły w recenzowanych czasopismach i 865 artykułów w materiałach konferencji naukowych (731 międzynarodowych). Profesor był promotorem 57 obronionych rozpraw doktorskich.


Prof. Napieralski jest członkiem m.in. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, od 1996 r. i przewodniczy Sekcji Mikroelektroniki tego komitetu. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoje osiągnięcia naukowe i pracę na rzecz społeczeństwa, m.in. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d'Invention) Królestwa Belgii, a także wiele innych.


Data dodania:2020-08-31
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Andrzej Napieralski oraz rektor uczelni prof. Janusz Zarębski (z prawej) i promotor prof. Krzysztof Górecki

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE