75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Procedury ustalania liczby stypendiów rektora dla studentów w r. akadem. 2019/20W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019 r. w sprawie szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla studentów.


Data dodania:2019-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE