75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Procedura przyjazdu gościa z zagranicy do PŁPoniżej znajduje się opis procedury przyjazdu gościa z zagranicy do PŁ.

 

  • Na każdy przyjazd gościa z zagranicy do PŁ należy złożyć w Sekcji Mobilności Kadry podanie podpisane przez dziekana, kierownika jednostki oraz osobę zapraszającą.

 

  • Osobom, które muszą uzyskać wizę polską lub które chcemy zaprosić oficjalnie, należy wysłać zaproszenie podpisane przez odpowiedniego dziekana lub prorektora ds. nauki.

 

  • Do podania trzeba dołączyćPreliminarz Pobytu Gościa, podpisany przez dysponenta konta, w przypadku, gdy jednostka przyjmująca pokrywa koszty związane z pobytem gościa. Jeśli pobyt gościa opłacany jest ze środków PŁ, nie powinien on przebywać poza Łodzią dłużej niż około 1/3 czasu spędzonego w Polsce.

 

  • Dieta dzienna na pobyt gościa wypłacana ze środków PŁ wynosi od 50 zł do 110 zł, w zależności od decyzji dysponenta konta. W przypadku finansowania z konta projektu, który zakłada inne stawki diet, do Preliminarza dołączamy kopie dokumentów potwierdzających zasadność innych stawek. Jeśli projekt wymaga wypłaty zaliczki w innej walucie, należy wpisać na Preliminarzu (oprócz numeru konta analitycznego PŁ) numer rachunku bankowego projektu.

 

  • Jednostka może pokryć gościowi koszty podróży do i z Polski. Jeżeli podróż odbywa się samolotem, bilet należy wykupić w biurze Sports-Tourist.

 

  • Po weryfikacji złożonych dokumentów, należy odebrać z Sekcji Mobilności Kadry podpisany przez dyrekcję oryginał preliminarza i druk zaliczki. Na ich podstawie możliwy będzie odbiów zaliczki w Kasie PŁ, od pon. do pt., w godzinach 10:00 – 12:30 (tel. 42 631 21 77, p. Beata Kowalczyk, Kwestura).

 

  • Pobyt gościa należy w Sekcji Mobilności Kadry w ciągu 14 dni od zakończenia wizyty. W tym celu trzeba złożyć formularz Rozliczenia podpisany przez dysponenta konta oraz Potwierdzenie otrzymania diet podpisane przez gościa. Jeśli gość PŁ samodzielnie zakupił bilet lotniczy/autokarowy/kolejowy, opłacił hotel itp. do Rozliczenia dołączyć trzeba rachunki/faktury opisane przez jednostkę i podpisane przez upoważnioną osobę.

 

  • Po sprawdzeniu złożonych dokumentów, będzie można odberać z Sekcji Mobilności Kadry podpisany przez dyrekcję oryginał rozliczenia, który następnie trzeba złożyć w Kwesturze.

Data dodania:2018-03-05
Data aktualizacji2018-03-28

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE