Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Praktyczne programy kształcenia finansowane przez NCBR - studia dualneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. 

 

NCBR ogłosiło konkurs na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Konkurs dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

 

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik nr 12 do regulaminu konkursu.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 18 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r.Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcącej ponad 12 tys. studentów wynosi 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu: 3%.

 

Wnioskodawca w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej.


Data dodania:2017-12-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE