Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny (1/2 etatu) na Wydziale ChemicznymWydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny (1/2 etatu).

 

Oferta pracy w projekcie First TEAM - Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: "Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications" na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej (kierownik projektu: dr inż. Tomasz Marszałek)

 

 

Jeżeli interesuje Cię:

 • Nanotechnologia
 • Elektronika elastyczna

  oraz

 • Chcesz pracować w nowoczesnym laboratorium w międzynarodowej grupie badawczej zajmującej się innowacyjnymi zagadnieniami w dziedzinie elastycznej elektroniki organicznej. Jesteś osobą samodzielną, kreatywną, posiadasz wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze:
  - systemu komór rękawicowych;
  - napylarki termicznej: do metali i materiałów organicznych
  - urządzeń do otrzymywania cienkich warstw/ kompozytów metodami roztworowymi (wylewanie na wirujące podłoże z ang. spin-coater, strefowe wylewanie z ang. zone-casting),
  - systemu do pomiarów przewodnictwa cienkich warstw organicznych

 

zaaplikuj na stanowisko: Pracownik inżynieryjno-techniczny (1/2 etatu) dla absolwentów studiów chemicznych, fizycznych oraz inżynierii materiałowej.

 

 

Termin składania aplikacji drogą elektroniczną: 24 Wrzesień 2017 r.

 

 

Planowany termin rozpoczęcia prac: 1 Październik 2017 r.

 

 

Warunki zatrudnienia: Pracownik w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 580 PLN miesięcznie (Brutto z wszystkimi dodatkami – ½ etatu);

 

 

przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.kfm.p.lodz.pl lub od kierownika projektu, dr inż. Tomasza Marszałka (tomasz.marszalek@p.lodz.pl).

 

 

Lista dokumentów do rekrutacji:List motywacyjny z opisem projektów naukowych, w których kandydat brał czynny udział (j. angielski), CV (j. angielski) zawierające dane kontaktowe osoby gotowej udzielić referencji.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.

 

 

W przesłanych dokumentach prosimy o zawarcie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz.883)”.

Data dodania:2017-09-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE