75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pracownik gospodarczy w Instytucie Biochemii TechnicznejInstytut Biochemii Technicznej ogłasza nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy 


 
INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: pracownik gospodarczy – sprzątanie
DATA OGŁOSZENIA:  12.09.2019 roku
WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: od 1.10.2019r.


Zakres obowiązków:

  • do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in. sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, dydaktycznych, laboratoryjnych i sanitarnych. wchodzących w skład przydzielonego rejonu.


Wymagania wobec kandydata:

  • samodzielność, zaangażowanie, uczciwość i odpowiedzialność,
  • umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
  • dokładność.


Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • korzystne warunki socjalne.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

  • aktualne CV (z klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Łódzką danych osobowych zawartych w moim CV oraz dokumentach dołączonych do mojego CV, dla celów rekrutacji na stanowisko: pracownika gospodarczego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
  • list motywacyjny,
  • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),
  • podpisaną zgodę Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych).

 

Wymagane dokumenty prosimy składać do 20 września w Biurze Instytutu Biochemii Technicznej PŁ, w godz. 10:00 – 14:00, Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10.
 


Data dodania:2019-09-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,
Pliki do pobrania

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE