75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Powiększone Liceum PŁ rozpoczęło nowy rok szkolnyNajlepsze liceum ogólnokształcące w regionie łódzkim przyjęło do klas pierwszych aż 224 uczniów. W nowym roku szkolnym w PLO PŁ zostało utworzonych w sumie 8 klas pierwszych: 4 po szkole podstawowej oraz 4 po gimnazjum.

 

Inauguracja roku szkolnego w PLO PŁ, fot. Jacek Szabela

 

- Podczas tegorocznego naboru największym zainteresowaniem cieszyła się klasa matematyczno - biologiczna po gimnazjum oraz klasa matematyczno-informatyczna po szkole podstawowej - mówi dyrektor PLO PŁ, Tomasz Kozera. - Zainteresowanie naszą szkołą było tak duże, że wyjątkowo w tym roku szkolnym, zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę miejsc w klasach do 28 osób.

 

Rok szkolny 2019/2020 w politechnicznym liceum rozpoczęło 458 uczniów. Jest pięć klas pierwszych, pięć klas drugich i cztery klasy trzecie. Razem szkoła będzie miała aż 17 oddziałów.

 

- To bardzo dużo - wyjaśnia dyrektor PLO PŁ. - Mimo tak znacznej liczby oddziałów szkoła będzie pracować na jedną zmianę. Zajęcia będą kończyć się o godz. 16.

 

W planach na nowy rok szkolny dyrekcja zamierza kontynuować wymianę międzynarodową z Rosją, Ukrainą i Niemcami. -  Wkrótce rozpoczynamy realizację bardzo dużego projektu z firma Boeing i First Scandynawia. To program pod nazwą Newton room, którego oficjalne otwarcie zaplanowano na 5 listopada. Chcemy także doskonalić jakość kształcenia i zwiększyć liczbę laureatów olimpiad przedmiotowych - dodaje Tomasz Kozera.


Data dodania:2019-09-03
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Uczniowie PLO PŁ podczas inauguracji roku szkolnego 2019-2020, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE