Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Porozumienie PŁ i UMedRektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu EcoUMED. Współpraca ma wspierać proekologiczne działania prowadzone dla zrównoważonego rozwoju łódzkich uczelni.

Sygnatariusze porozumienia prof. Sławomir Wiak i prof. n. med. Radzisław Kordek wyrazili w podpisanym dokumencie zainteresowanie nowymi projektami naukowo-badawczymi o aplikacyjnym oraz interdyscyplinarnym charakterze, które przyniosą korzyści obu uczelniom. Współpraca dotyczyć będzie m.in. infrastruktury UMedu, w tym opracowania koncepcji „inteligentnych budynków”, komunikacji w obszarze Zielonego Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego - także transportu autonomicznego wykorzystującego technologie 5G. Szczególna uwaga specjalistów od inżynierii biomedycznej oraz lekarzy zostanie m.in. poświęcona diagnostyce i profilaktyce społeczeństwa 50+.


Data dodania:2019-02-01
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka,
Zdjęcia
    Prof. S.Wiak i prof. R.Kordek podczas podpisania umowy na PŁ, foto J. Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE