Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ponad 13 milionów dla PŁ na "Zintegrowany Program"Przez cztery lata realizacji, do 2022 roku, "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej" obejmie ponad 1700 studentów wszystkich wydziałów oraz 300 pracowników: przedstawicieli kadry dydaktycznej i administracyjnej PŁ.

 

 

Politechnika Łódzka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponad 13 milionów złotych na projekt "Zintegrowany Program", który zakłada m.in. wdrożenie nowych programów kształcenia, podniesienie kompetencji pracowników oraz usprawnienie zarządzania edukacją.

 

W projekcie uczelnia zaplanowała przebudowanie 30 modułów kształcenia zawartych w 9 programach studiów. Wprowadzone zmiany będą zasadnicze, gdyż ich celem jest wdrożenie, z udziałem kadry zagranicznej, innowacyjnego modelu edukacji tzw. edukacji odwróconej (flipped education). Wsparciem dla osiągania jak najwyższej jakości kształcenia będzie również wiele innych działań, jak np. wykłady prowadzone przez profesorów z zagranicy, certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, kursy, wizyty studyjne oraz projekty realizowane w przedsiębiorstwach.

 

„Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej” obejmie nauczycieli akademickich, ich rozwój zawodowy i kompetencyjny. Około 150 osób odbędzie specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą. Zaplanowano wizyty w zagranicznych uczelniach, m.in. w University of Queensland i University of Manchester.  Dla kadry kierowniczej i administracyjnej PŁ zorganizowane będą szkolenia podnoszące m.in. znajomość języków obcych, zarządzania zespołami oraz z zakresu transferu technologii.

 

Projekt zakłada również wdrożenie specjalnego systemu informatycznego, który znacząco poprawi jakość świadczonych usług edukacyjnych. System Business Proces Management zintegruje narzędzia obsługi studentów oraz procesu dydaktycznego. Z systemem tym spójna będzie aplikacja Biura Karier, służąca dodatkowo wsparciu zawodowemu dla studentów oraz absolwentów, jak również usprawniająca komunikację z pracodawcami.

 

„Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej” to szereg działań zwiększających jakość i skuteczność kształcenia, również w procesie  internacjonalizacji. Będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Polecamy też artukuł na ten temat w biuletynie PŁ - Życie Uczelni.

 


Data dodania:2018-03-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE