Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Politechnika Łódzka w rankingu "Perspektyw"Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił Ranking Szkół Wyższych 2017, w którym zestawiono 80 uczelni wszystkich typów w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją ogólną.

 W grupie uczelni technicznych Politechnika Łódzka od 10 lat utrzymuje wysoką, aktualnie szóstą pozycję.
 
Lokaty Politechniki Łódzkiej w poszczególnych kategoriach w rankingu „Perspektyw”:RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2017  - Politechnika Łódzka - 14 miejsce

 1.  Uniwersytet Warszawski
 2.  Uniwersytet Jagielloński
 3.  Politechnika Warszawska   
 4.  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.  Politechnika Wrocławska   
 6.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 7.  Uniwersytet Wrocławski
 8.  Gdański Uniwersytet Medyczny
 9.  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10.  Politechnika Gdańska
 11.  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12.  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13.  Politechnika Śląska
 14.  Politechnika Łódzka
 15.  Uniwersytet Łódzki
 16.  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 17.  Akademia Leona Koźmińskiego
 18.  Uniwersytet Śląski
 19.  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 20.  Politechnika Poznańska

 

Pełne zestawienie na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich

 

 

RANKING UCZELNI TECHNICZNYCH 2017  - Politechnika Łódzka - 6 miejsce

 

 1.  Politechnika Warszawska
 2.  Politechnika Wrocławska
 3.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4.  Politechnika Gdańska
 5.  Politechnika Śląska
 6.  Politechnika Łódzka
 7.  Politechnika Poznańska
 8.  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 9.  Politechnika Lubelska
 10.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11.  Politechnika Częstochowska
 12.  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 13.  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 14.  Politechnika Opolska
 15.  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 16.  Politechnika Białostocka
 17.  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 18.  Politechnika Koszalińska
 19.  Politechnika Świętokrzyska
 20.  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 21.  Akademia Morska w Gdyni

 

 

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA W RANKINGU W GRUPACH KRYTERIÓW:

 

Innowacyjność     4
Umiędzynarodowienie     15
Potencjał naukowy     16
Prestiż     22
Absolwenci na Rynku Pracy     23
Efektywność naukowa     36

 

Szczegóły na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/profil-uczelni?u=3855

 

Ranking szkół wyższych jest publikowany od wielu lat. Z założenia ma on dostarczać informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Ma też pomagać w wyborze szkoły i kierunku studiów.


Data dodania:2015-10-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE