Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Politechnika Łódzka podnosi kompetencje nauczycieli akademickichOd 2017 roku Politechnika Łódzka realizuje projekt „Dydaktyka 2.0”, którego głównym celem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich. 27 sierpnia 2018 br. rozpoczęła się rekrutacja na ostatni już semestr szkoleń w ramach Projektu „Dydaktyka 2.0”. Potrwa do 14 września.

 

W najbliższym semestrze dostępnych jest ponad 100 miejsc na szkoleniach w kilku obszarach:

  1.  z zakresu nowoczesnej dydaktyki: Problem Based Learning, Design Thinking, Case Teaching,
  2.  z zakresu: e-learningu, zarządzania informacją, umiejętności informatycznych.

 

Szkolenia są prowadzone zarówno przez doświadczonych pracowników Politechniki Łódzkiej, jak i wysoko wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych.

 

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy do projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

 

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu 42 631 29-20, e-mail dydaktyka2.0@info.p.lodz.pl .


 

Projekt „Dydaktyka 2.0”, realizowany przez Politechnikę Łódzką, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Realizacja projektu służy podniesieniu kompetencji dydaktycznych kadry naszej Uczelni.


 


 


Data dodania:2018-09-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE