Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Politechnika Łódzka i firma Wielton będą współpracowaćPolitechnika Łódzka rozwinie współpracę z kolejną, polską firmą o znaczącej pozycji na globalnym rynku -  Wielton S.A. To największy i najszybciej rozwijający się producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Polsce. Znajduje się wśród dziesięciu największych producentów tej branży na świecie.

 

Od lewej:prezes Zarządu Wielton S.A. Mariusz Golec i prof. Sławomir Wiak rektor Politechniki Łódzkiej,  fot. Filip Podgórski

 

W podpisanym w rektoracie PŁ (6.12.) liście intencyjnym strony wyraziły chęć podjęcia wspólnych dzialań w zakresie współpracy środowiska akademickiego i firmy Welton m.in. poprzez dostosowanie oferty uczelni do kształcenia odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa.

 

Dokument podpisali: prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej oraz Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A.

 

- W związku z dynamicznym rozwojem, firma Wielton potrzebuje coraz więcej dobrze wykształconych inżynierów, z czego my się bardzo cieszymy - mówił rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, po podpisaniu umowy. - To piewsza forma naszej współpracy. Kolejny element, dotyczy doktoratów wdrożeniowych. Zaplecze badawcze firmy Wielton jest ogromne w tym obszarze i tu będziemy realizować szereg rozwiązań praktycznych, w tym wspólne patenty.

 

Kluczowe elementy współpracy PŁ i firmy Wielton, to kształcenie studentów na potrzeby partnera gospodarczego, stworzenie programu studiów dualnych, staże i praktyki w firmie. Drugi obszar to wspólne badania i starania o finansowanie projektów.

 

Łódż to nasze naturalne środowisko poszukiwania kadry, która pomoże się firmie rozwijać. Prowadzimy liczne działania na rzecz kształcenia młodych osób, by na wczesnym etapie wprowadzić ich w świat nowych technologii. W naszej fimie potrzebujemy  programistów i automatyków, którzy wykorzystują w pracy najnowsze technologie - powiedział Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A.

 

 

Więcej informacji o współpracy obu stron umowy w Biuletynie Informacyjnym Życie Uczelni.

 


Data dodania:2018-12-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Od lewej:prezes Zarządu Wielton S.A. Mariusz Golec i prof. Sławomir Wiak rektor Politechniki Łódzkiej,  fot. Filip Podgórski

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE