75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Podróż służbowaPoniżej znajdują się informacje dotyczące podróży służbowej.

 

Bilety lotnicze

Cała obsługa związana z rezerwacją biletów odbywa się bezpośrednio pomiędzy pracownikiem a biurem podróży (obecnie, w wyniku przetargu, biurem tym jest Sports-Tourist), które kontaktuje się z delegowanym w celu ustalenia szczegółów podróży. Zakup biletu lotniczego następuje po uzyskaniu zgody przełożonych na wydrukowanym podaniu.

 

Uwaga:  Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym PŁ jest zobowiązana do wykupywania biletów lotniczych w biurze Sports-Tourist. Umowa poprzetargowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. (nr umowy: RAP.384.13.2017.RNZ z dnia 07.12.2017r.).

 

Bilety kolejowe i autokarowe

Delegowany pracownik samodzielnie kupuje bilet w dowolnym biurze podróży lub na dworcu. Po powrocie, po okazaniu biletu lub faktury, Centrum Współpracy Międzynarodowej zwraca koszty na konto prywatne bądź gotówką w kasie PŁ.

 

Samochód prywatny

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym. Delegowanemu (kierowcy pojazdu) przysługuje zwrot kosztów przejazdu, w wysokości:

  • 50%, jeśli samochodem podróżuje 1 osoba,
  • 100%, jeśli kierowca zabiera innych delegowanych lub uzyskał pisemną zgodę od przełożonego.

 

Kwota zaliczki na przejazd zostaje wyliczona na druku delegacji samochodowej przez pracownika SMK wg wzoru: liczba kilometrów x stawka za 1 km (silnik o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł/km, powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł/km).

 

Przyniesiony do SMK druk delegacji powinien zawierać: imię i nazwisko delegowanego, informacje o podróży, dane pojazdu (numer rejestracyjny, marka, pojemność silnika), podpis przełożonego.

 

Ubezpieczenie

Politechnika Łódzka zapewnia ubezpieczenie każdemu pracownikowiwyjeżdzającemu służbowo za granicę do 30 dni. Kartę ubezpieczeniową należy pobrać w zakładce Operacje, wybierając opcję Pobierz polisę ubezpieczeniową.

W przypadku dłuższych wyjazdów należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na pozostałąęść pobytu za granicą.

Doktoranci po złożeniu Podania o wyjazd za granicę w Sekcji Mobilności Kadry otrzymują ubezpieczenie na takich samych zasadach jak pracownicy. Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia oraz Polisa są przesyłane drogą mailową przed wyjazdem na służbowy adres e-mail. Polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje wyjazdów studentów.

 

Wizy

W Centrum Współpracy Międzynarodowej można uzyskać informacje dotyczące krajów z ruchem wizowym oraz procedur uzyskania wiz.


Data dodania:2018-03-05
Data aktualizacji2018-12-07

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE