75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ stawia na dobre praktykiPolitechnika Łódzka, jako jedna z wiodących uczelni technicznych w kraju, pragnie zwiększyć działania mające na celu identyfikację i wdrażanie najlepszych, sprawdzonych praktyk z zakresu nauki, kształcenia i organizacji.

 

Logo projektu budowanie doskonałości

W tym celu Dział Rozwoju Uczelni rozpoczął zbieranie propozycji dobrych praktyk, które sprawdziły się i są z powodzeniem stosowane w jednostkach organizacyjnych PŁ. Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem platformy WIKAMP do 30 kwietnia br.

 

Najlepsze ze zgłoszonych praktyk, będą wyróżnione i opublikowane, tak aby mogły zostać zaimplementowane również przez pozostałe jednostki naszej uczelni. Przykładowe, już funkcjonujące, rozwiązania to np.: pracownia mentoringu i coachingu, partycypacyjny budżet studencki i robocze śniadanie kierownika jednostki z pracownikami.

 

Dla jednostek, których pracownicy zgłoszą najciekawsze praktyki, przewidziane zostały granty, w ramach których zostaną przekazane środki przeznaczone na działania/wyposażenie na rzecz osób w nich zatrudnionych.

 

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Uczelni, tel. 42 631 29 20, e-mail: rozwoj@adm.p.lodz.pl.

 


Data dodania:2020-03-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Logo projektu budowanie doskonałości

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE