Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ podpisała umowę z CERI InternationalPolitechnika Łódzka i firma CERI International zawarły umowę o współpracy w zakresie edukacji i projektów badawczych. Dokument podpisali prorektor ds. edukacji prof. Sławomir Wiak i prezes Zarządu Miguel-Angel Rodriguez Alvarez. Uroczystość odbyła się 6 marca (piątek)  w siedzibie firmy CERI International w Łodzi.

Umowa otwiera nowe możliwości dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej, którzy będą mogli teraz wdrażać projekty informatyczne w środowisku biznesowym jednej z wiodących firm świadczących usługi outsourcingowe, oraz niesie korzyści dla CERI International wynikające z większego zaangażowania w partnerstwo z uczelnią i dostęp do jej potencjału naukowo-dydaktycznego.

Dzięki umowie najlepsi studenci Politechniki Łódzkiej będą brali udział w Programie Praktyk CERI International. We współpracy będą też uzgadniane tematy prac z dziedziny IT, które mogą być realizowane w uczelni jako prace dyplomowe. Autorzy najlepszych prac z zakresu innowacyjnych rozwiązań oraz zastosowań produktów CERI International mogą w przyszłości otrzymać stypendia lub nagrody.

Eksperci firmy będą też brali udział w opiniowaniu programów kształcenia, tak aby absolwenci PŁ byli znakomicie przygotowani do podjęcia wyzwań zawodowych na rynku pracy, który w dobie nowoczesnych technologii zmienia się niezwykle szybko.
CERI International organizować będzie w swojej siedzibie staże naukowe oraz kursy i szkolenia dla pracowników dydaktycznych, a praktycy biznesu pracujący w firmie będą brać udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach organizowanych przez uczelnię. Współpraca przejawiać się będzie też wsparciem w zakresie wyposażenia wybranych laboratoriów dydaktycznych w sprzęt, urządzenia czy oprogramowanie CERI International niezbędnych do zdobycia umiejętności oczekiwanych ze strony firmy.


Data dodania:2015-03-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE