Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ pierwszą uczelnią w Polsce z międzynarodową francuską akredytacjąProces akredytacji trwał dwa lata. W spotkaniach ze specjalistami z Francji uczestniczyło ponad 170 pracowników, studentów, absolwentów oraz partnerów PŁ. Politechnika Łódzka wypadła bardzo dobrze we wszystkich 6 ocenianych kryteriach i uzyskała ocenę pozytywną na 5 lat.

 

Akredytacja HCERES dla Politechniki Łódzkiej

 

Zespół HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) - francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenił bogatą ofertę kształcenia PŁ, dostosowaną do potrzeb rynku pracy, jak również działania uczelni w doskonaleniu programów nauczania.

 

Jak podkreślił rektor PŁ prof. Sławomir Wiak: Znak jakości HCERES zwiększa widoczność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym. Ułatwia przynależność do międzynarodowych zespołów badawczych oraz sieci i konsorcjów. Dla studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni jest także potwierdzeniem jej wiarygodności.

 

W raporcie końcowym zespół oceniający podkreślił szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym i fakt, że PŁ jest cenionym partnerem. Dostrzegł bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów, zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie jakości kultury oraz świadomość zasad etyki zawodowej. Docenił także ogromne zaangażowanie pracowników, studentów oraz partnerów uczelni w realizację wspólnych działań.

 

HCERES jest renomowaną jednostką międzynarodową, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie.

 

Akredytacja HCERES jest finansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne. Celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.


Data dodania:2020-04-29
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE