Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ otrzyma 2,2 mln zł na internacjonalizację szkoły doktorskiejNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała dofinansowanie 10 jednostkom w ramach programu  „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Politechnika Łódzka jest jednym z beneficjentów.

 

 

logo Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej

 

Przyznane dofinansowania mają być przeznaczone na doskonalenie jakości kształcenia i prowadzenie badań. Projekt ma wspierać międzynarodową współpracę szkół doktorskich.


PŁ w ramach programu STER zrealizuje projekt „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of Lodz Univeristy of Technology”. Zakłada on stypendia dla najlepszych doktorantów realizujących prace doktorskie na poziomie międzynarodowym. Ma rozwijać mobilność międzynarodową doktorantów oraz organizację wykładów prowadzonych gościnnie przez światowej klasy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

 
Uczelnia planuje, w ramach projektu, opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych na temat kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ oraz badań prowadzonych przez zespoły młodych, wybitnych naukowców. Projekt potrawa 3 lata, do końca 2023 roku.


Obecnie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ kształci się 203 doktorantów. W tej grupie jest 26 cudzoziemców z 14 krajów europejskich (Ukraina, Białoruś, Włochy, Rosja, Serbia, Mołdawia) i położonych w innych zakątkach świata (Egipt, Indie, Meksyk, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Chiny oraz Iran).


Data dodania:2021-02-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE