75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ liderem projektu Centrum Mistrzostwa InformatycznegoRusza Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego powstaną zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i średnich.

 

Podczs podpisania umowy - od lewej minister cyfryzacji - M.Zagórsk, W.Szajnar, prof. S.Wiak - rektor PŁ

 

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, 1500 mentorów, m.in.: nauczycieli, medalistów i finalistów konkursów informatycznych mentorów, przy wsparciu pięciu uczelni technicznych: łódzkiej (lidera projektu), wrocławskiej, gdańskiej, warszawskiej, krakowskiej AGH - stworzy programy zajęć i wdroży je podczas zorganizowanych w ramach projektu działań kół informatycznych. Projekt wspierać będą także stowarzyszenia: Mistrzowie Kodowania, I Love Math oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło blisko 50 milionów złotych.


- Inwestujemy w młodzież już na początku procesu edukacji, chcemy na najwcześniejszym etapie znaleźć i wspierać młode talenty informatyczne, które w przyszłości będą stanowić o sile polskiej gospodarki i myśli technologicznej - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.


Celem Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest budowa trwałego systemu wyłaniania talentów informatycznych. Służyć temu będzie szeroki i zaawansowany program podnoszenia wiedzy i kompetencji osób prowadzących zajęcia. W programie zaplanowano dwusemestralne szkolenia – trwające łącznie 288 godzin, są to szkolenia dydaktyczne, obejmujące przede wszystkim matematyczne podstawy algorytmiki (m.in. elementy logiki matematycznej) oraz wybrane zagadnienia algorytmiki i programowania (m.in. rodzaje algorytmów, złożone struktury danych, geometrię obliczeniową, sprzęt i oprogramowanie użytkowe).


Przeszkoleni mentorzy otrzymają granty na prowadzenie kół algorytmiki i programowania, w których pomogą młodym zdolnym uczniom w zdobyciu i poszerzaniu wiedzy i praktycznych umiejętności.


- Przygotujemy półtora tysiąca osób, które staną się filarami projektu dla swoich uczniów, przewodnikami po cyfrowym świecie. Dzięki wiedzy i atrakcyjnym formom jej przekazania, ciekawym formom zajęć i wyzwaniom stawianym uczniom - 12 tysięcy młodych mistrzów informatycznych, często z małych miejscowości, będzie mogło rozwijać swoje umiejętności i zrobi pierwsze kroki w informatycznej karierze - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.


W dłuższej perspektywie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, dzięki świetnym polskim programistom, pomoże w rozwoju gospodarczym, ułatwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla wielu dziedzin życia i gospodarki. W projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego przewidziano wiele innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą jego efektywność, będzie to m.in. rywalizacja uczestników kół informatycznych w ramach ligi informatycznej, wdrożenie aplikacji służących do modyfikowania, testowania oraz zabezpieczania oprogramowania czy aktywizowanie wszystkich partnerów koordynujących projekt, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji


Data dodania:2018-12-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Podczs podpisania umowy - od lewej minister cyfryzacji - M.Zagórsk, W.Szajnar, prof. S.Wiak - rektor PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE