Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ liderem międzynarodowego projektuWe wrześniu rozpoczął się kolejny międzynarodowy projekt koordynowany przez Politechnikę Łódzką. Mixed Reality on Universal Design's Secret Service łączy doświadczenia pięciu zespołów z trzech krajów: Polski, Portugalii i Estonii.

 

 Symulator geriatryczny, fot. Grzgorz ZwolińskiTematyka projektu koncentruje się na zagadnieniu Projektowania Uniwersalnego (Universal Design). W myśl tej idei zakłada się, że wszystkie nowe produkty i usługi powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby nie sprawiały trudności żadnej osobie, bez względu na jej niepełnosprawność, wiek, płeć czy inne przeszkody. Grupą docelową projektu są przede wszystkim osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem użytkowym.

 

Jak podkreśla koordynator projektu, dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ:


Współcześnie w społeczeństwie dostrzega się potrzebę redukcji wykluczeń dostrzegając w tym szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Konieczne jest, aby przyszli inżynierowie byli świadomi potrzeb użytkowników swoich produktów i usług, ponieważ zrozumienie ich wymagań jest niezbędne dla pomyślnego opracowywania i wprowadzania innowacyjnych produktów, które zaspokajają i odpowiadają na różne potrzeby odbiorców. Spotkania z kadrą akademicką Politechniki Łódzkiej, jak i ankiety przeprowadzone wśród studentów przez Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ (BON) wskazały, że poziom świadomości i wiedza na temat projektowania uniwersalnego i empatycznego podejścia jest obszarem wymagającym poprawy. Stąd też, głównym zadaniem zespołów pracujących w projekcie będzie podniesienie kompetencji przyszłych inżynierów, pedagogów oraz projektantów w tym zakresie.


Symulator ciązy, fot.Grzgorz ZwolińskiDodatkowym atutem projektu, który doprowadzi do lepszego zrozumienia perspektywy odbiorcy z uwzględnieniem jego potrzeb i odczuć, będzie wykorzystanie praktycznych narzędzi, opartych na Rzeczywistości Mieszanej (ang. Mixed Reality) - rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR, VR).


Dotarcie użytkowników do środowisk wirtualnych będzie spotęgowane poprzez oddziaływanie na inne zmysły, z wykorzystaniem fizycznych symulatorów ograniczeń ruchowych. To pozwoli na wzmożenie poziomu doznań i doświadczeń użytkowników tworzonego systemu. Pozwalają one m.in. na symulację ograniczeń ruchowych typowych dla seniorów, osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami percepcji emocjonalnej, akustycznej czy też wizualnej, co w istotny sposób będzie podnosiło poziom empatii nabytej użytkowników.


Gwarantem merytorycznym projektu, jest ścisła współpraca naukowców z przedstawicielami środowisk osób potencjalnie wykluczonych przy tworzeniu scenariuszy oraz pomocniczych materiałów edukacyjnych. Ze względu na ograniczenia epidemiczne związane z COVID-19, spotkanie rozpoczynające projekt odbyło się w trybie online 5 października br.


Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus+ w Akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. W skład konsorcjum wchodzą, poza PŁ, Uniwersytet w Aveiro, Politechnika w Porto, Uniwersytet w Tartu oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.


Więcej na temat projektu: www.mrud.p.lodz.pl

 


Data dodania:2020-10-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
 Logo Projektu Mixed Reality on Universal Design's Secret Service- Mr.UD

Menu główne

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE