75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ koordynatorem projektu Liga Liderów TechnologiiPonad 1,2 mln zł dostanie Politechnika Łódzka, jako koordynator, na  intensyfikację współpracy międzynarodowej firm z województwa łódzkiego w ramach projektu Liga Liderów Technologii – nową marką regionu łódzkiego. Działania dotyczyć będą firm sektora MŚP działających w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego.

 

 

Dla przypomnienia wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji  przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego obejmuje 6 podstawowych grup: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym  wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycynę, farmację, kosmetyki; Energetykę, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatykę i telekomunikację.

 

 


Działania w projekcie koordynowanym przez PŁ będą zmierzać do zbudowania sieci międzynarodowej współpracy akademickiej i gospodarczej, promowania regionu łódzkiego wśród inwestorów i zdobywania nowych rynków. Towarzyszyć temu ma wdrażanie innowacyjnych technologii oraz ich transfer poza granice Polski.

 

 

Firmy poszukują długoterminowych kontraktów handlowych, są zainteresowane rynkami rozwijającymi się oraz chcą podejmować międzynarodowe projekty, których finalnym rezultatem może być przełomowa technologia implementowana na rynek – wyjaśnia Radosław Wojtczak, kierownik Działu Projektów PŁ i jednocześnie koordynator projektu. – Nasze działania zmierzają do powołania nowej struktury, w skład której wejdą innowacyjne firmy  o wysokim poziomie technologii z obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Będzie to Liga Liderów Technologii. Chcemy zainicjować współpracę z nowymi ośrodkami zagranicznymi, stworzyć warunki do internacjonalizacji przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym. Powołanie i prowadzenie Ligi Liderów oraz udział w międzynarodowych misjach gospodarczych wpłyną bezpośrednio na zbudowanie sieci międzynarodowych powiązań gospodarczych i stworzą przestrzeń dla spotkań pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż.

 


Projekt Liga Liderów Technologii – nową marką regionu łódzkiego został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ma ma charakter pilotażowy. Na liście opublikowanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy znajduje się 12 projektów.

 


Data dodania:2017-01-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Okładka folderu informacyjnego o Politechnice Łódzkiej.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE