75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ w konkursie o status uczelni badawczejPolitechnika Łódzka złożyła wniosek w konkursie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza. Ma on wyłonić najlepsze polskie uczelnie - te, które będą konkurencyjne na europejskim oraz światowym rynku badań i edukacji akademickiej. Politechnika Łódzka jest wśród 20 szkół wyższych, które spełniają kryteria udziału w konkursie, jedną z sześciu uczelni technicznych.

 

Czy PŁ znajdzie się w wybranej grupie uczelni badawczych? Ich lista nie musi być zgodna z najbardziej znanym od lat rankingiem, w którym PŁ jest obecnie na miejscu 8. Jak mówi rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak:

 Jest o co walczyć. Uczelnia badawcza otrzyma w latach 2020–2026 zwiększoną o 10 proc. subwencję, co w naszym przypadku oznacza około 25 milionów złotych. Powołałem cztery zespoły pracujące nad wnioskiem, w którym przedstawimy nasze plany związane z prowadzeniem badań stojących na światowym poziomie. Politechnika Łódzka ma stać się miejscem szczególnie sprzyjającym twórczej, intelektualnej pracy całego środowiska. Wysiłek, aktywność i osiągnięcia pracowników, studentów oraz doktorantów mają konsekwentnie przyczyniać się do jej sukcesu jako innowacyjnej uczelni badawczej, cenionej w Polsce i na świecie. Określiliśmy już 12 dyscyplin naukowych. Będziemy dążyć do uzyskania i utrzymania najwyższych kategorii w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, do zwiększenia liczby prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych oraz podniesienia poziomu komercjalizacji badań. W procesie tym niezbędna jest umiejętność zarządzania strategicznego i przyjęcie optymalnych rozwiązań strukturalnych, które sprawią, że Politechnika Łódzka potrafi szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, a jednocześnie je kreować.

Jak informuje MNiSW wnioski przedstawione przez uczelnie będą oceniane pod kątem: poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, adekwatności opisywanych działań do założonych celów, potencjału uczelni. Uczelnie będą oceniane przez  międzynarodowy zespół ekspertów. Zadaniem tego zespołu będzie sporządzenie końcowej oceny wniosków oraz listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.

 

Członkami zespołu ekspertów zostały wybitne postaci świata nauki, cieszące się międzynarodowym autorytetem. Są to osoby, które swoją karierę naukową i menedżerską rozwijały za granicą. Ministerstwo przewiduje także spotkania ze wszystkimi wnioskodawcami.

 

Więcej na ten temat w portalu "Życie Uczelni".


Data dodania:2019-07-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Siedziba rektoratu PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE