75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ w drodze po zagraniczne akredytacjeW maju ub. roku Politechnika Łódzka wystąpiła o przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu Institutional Evaluation Programme (IEP) realizowanego przez European University Association (EUA). Na początku czerwca (4-6.06), Zespoł IEP (EUA) po raz drugi przyjechał oceniać uczelnię.

 

W spotkaniach z Zespołem IEP (EUA) wzięło udział ponad 180 osób – władze uczelni i poszczególnych wydziałów, pracownicy akademiccy i administracyjni, studenci, doktoranci, interesariusze zewnętrzni.

 

Dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej cieszyło się spotkanie podsumowujące, na którym Zespół IEP (EUA) podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania uczelni. Raport końcowy z ewaluacji zostanie opublikowany przez EUA w lipcu 2019 roku.  

 

Przeprowadzona ewaluacja ma wskazać mocne i słabe strony w następujących obszarach: zarządzaniu, kształceniu, prowadzeniu badań, współpracy z otoczeniem i kultury jakości, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji. Cały proces ułatwi Politechnice Łódzkiej określić i zaplanować działania, których realizacja przyczyni się do jej dalszego rozwoju.

 

Ewaluacja IEP (EUA) jest działaniem finansowanym przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. Jej celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Państwa.

 

      


Data dodania:2019-06-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE