Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PHERECLOS 

 

 

 

Zapisy na warsztaty dla nauczycieli w ramach projketu PHERECLOS


Termin zostanmie podany wkrótce
http://phereclos-rekrutacja.p.lodz.pl

 

 

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej uczestniczy jako partner w projekcie PHERECLOS - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling, który jest koordynowany przez
Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea). 

LEC będą inkubatorami umożliwiającymi dialog i podejmującymi wspólne działania między tymi organizacjami na nakładających się obszarach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Ich działalność będzie dotyczyć wielorakich obszarów tematycznych, angażować szkoły oraz badać i wdrażać różne koncepcje i podejścia dydaktyczne. Będą odgrywać fundamentalną rolę w uczeniu dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji, skupiając się między innymi na konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.

 

Powstanie 6 lokalnych klastrów:
Wiedeń (Austria), Kuopio (Finlandia), Łódź (Polska), Porto (Portugalia), Triest (Włochy)
i Medellin (Kolumbia).


ŁUD zakłada LEC współpracujący ze szkołą podstawową i fundacją. Odbędą się warsztaty dla nauczycieli oraz konferencja dla dzieci dotycząca lokalnego rynku pracy.
 

Doświadczenia płynące z działalności LEC zostaną wykorzystane w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego dla młodych ludzi, w szczególności rozwojem STEAM.


W ramach projektu Phereclos, zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do zapisów
na cykl zajęć

 

Warsztaty wspierające proces dydaktyczny w zakresie przedmiotów ścisłych oraz doradztwa zawodowego obejmują: zajęcia dot. eksperymentowania z dziećmi, naukę nowoczesnych metod nauczania, takich jak Flipped Education/Classroom Model czy Problem Based Learning - PBL, informacje dot. łódzkiego rynku pracy powiązane z wybranymi kierunkami kształcenia na PŁ  oraz prognozy dot. zmian potrzebnych kompetencji na rynku pracy w przyszłości.
 

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, którzy od wielu lat współpracują z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym i prowadzili już warsztaty dla nauczycieli. Warsztaty filozoficzne prowadzi partner zewnętrzny.
 

Plan zajęć:
 

Eksperymentowanie (nauki ścisłe):

Wymiar: 1 spotkanie stacjonarne na PŁ 180 minut, w grupach po 10 osób

Cel: doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w formie warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego powiązania nauk ścisłych z zawodami przyszłości. Szeroki zakres merytoryczny prezentowanych doświadczeń pozwoli dopasować ich rodzaj do omawianych
w trakcie lekcji zagadnień i uzupełnić tradycyjne zajęcia teoretyczne o lubianą przez uczniów praktykę. Wykorzystanie zaprezentowanych w trakcie zajęć doświadczeń, pomoże
w rozbudzeniu wyobraźni uczniów i zwiększeniu zainteresowania zawodami inżynierskimi.

 

Eksperymentowanie matematyczne:

Wymiar: 1 spotkanie on-line, w grupach po 10 osób

Warsztaty oparte na metodach wykorzystywanych przez Mathematikum w Giessen, obejmują proste eksperymenty matematyczne, często tylko z wykorzystanie kartki papieru, nożyczek
i kleju.

 

Nowoczesne metody nauczania:

Wymiar: 1 spotkanie on-line, w grupach po 10 osób

Przedstawienie nowoczesnych metod nauczania chętnie wykorzystywanych na uczelniach wyższych, również wdrażanych na wielu kierunkach studiów na Politechnice Łódzkiej.
 

Przykładowy kierunek studiów na PŁ, a rynek pracy

Wymiar: 1 spotkanie on-line, w grupach po 10 osób

Podczas zajęć zostaną przedstawione przykładowe tekstylia techniczne oraz zawody
i produkty, w których są one wykorzystywane, czyli tekstylia w medycynie, obronności, przemyśle samochodowych czy lotniczym oraz odzież ochronna dedykowana różnym grupom zawodowym. Dodatkowo prezentacja będzie obejmowała wskazanie firm z Łodzi i regionu gdzie te produkty są wytwarzane. Większość tych firm współpracuje z Politechniką Łódzką na zasadach wzajemnego porozumienia w zakresie badań i rozwoju. W firmach tych studenci odbywają staże, praktyki a absolwenci podejmują w nich pracę.

 

Kompetencje przyszłości

Wymiar: 1 spotkanie on-line, w grupach po 10 osób

Wprowadzenie do tematyki zawodów ich klasyfikacji, wymaganych współcześnie umiejętności oraz kompetencji. Dyskusja na temat rynku pracy, zawodów nadwyżkowych, deficytowych oraz przyszłości. Przedstawienie statystyki zawodów w Polsce oraz Łodzi i regionie na podstawie badania Barometr 2019.

Przypisanie do analizowanych zawodów zgodnie z ofertą kształcenia PŁ możliwych od wybrania kierunków studiów.

„Jak wybrać dobre STUDIA ? - 7 pytań, które warto sobie zadać”

 

Filozofia dla dzieci – opcjonalnie, dla chętnych

Wymiar: 1 spotkanie on-line, w grupach po 10 osób, 3 godziny zegarowe, dodatkowo możliwość skorzystania z warsztatów dla dzieci

Zapraszamy na warsztat, na którym doświadczą Państwo procesu filozoficznego dociekania
w oparciu o metodę stworzoną przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement
of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA. Spotkanie będzie obejmować: wprowadzenie do filozofowania, warsztat z dociekań, rozmowę dotyczącą wagi pytań w procesie filozofowania i myślenia pytajnego.

 

Warsztaty są bezpłatne. Aby się na nie zapisać, należy w dniu 3 września od godz. 8.00 wejść na stronę
http://phereclos-rekrutacja.p.lodz.pl i wypełnić formularz. 


Wymiar czasowy: 6 spotkań (1 stacjonarne, 5 on-line)

Liczba miejsc: 40 w semestrze zimowym 2020 i 40 w semestrze letnim 2021

Warsztaty odbędą się w czterech grupach po 10 osób. Spotkania on-line planowane są na
45 minut, z możliwością przedłużenia maksymalnie do 90 minut. Spotkania stacjonarne trwają 180 minut.

 

Zapisując się na zajęcia proszę wybrać grupę:

 

Gr. I
11.09.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
18.09.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
25.09.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
02.10.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
09.10.2020 (piątek), godz. 16.00-19.30 (zajęcia stacjonarne)
 
Gr. II
11.09.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
18.09.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
25.09.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
02.10.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
16.10.2020 (piątek), godz. 16.00-19.30 (zajęcia stacjonarne)
 
Gr. III
18.09.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
25.09.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)  
02.10.2020 (piątek), godz. 16.00-19.30 (zajęcia stacjonarne)
09.10.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)
16.10.2020 (piątek), godz. 16.30-18.00 (zajęcia on-line)

Gr. IV
18.09.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
25.09.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
09.10.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00 (zajęcia on-line)
16.10.2020 (piątek), godz. 18.30-20.00  (zajęcia on-line)
23.10.2020 (piątek), godz. 16.00-19.30 (zajęcia stacjonarne)
 
Dodatkowo dla chętnych:
23.10.2020 (piątek), godz. 17.00-20.00 (zajęcia on-line)
06.11.2020 (piątek), godz. 17.00-20.00 (zajęcia on-line)

 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji
„Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 824630.


 

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.phereclos.eu/
 

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

 


Data dodania:2020-04-29
Data aktualizacji2020-12-17

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE