Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Patrycja Jaros z PŁ bada stan chimeryJeszcze jako studentka matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, Patrycja Jaros pisząc pracę dyplomową, trafiła pod opiekę prof. Tomasza Kapitaniaka, kierownika Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ.

 

 - Wszystko dzięki temu, że w ramach programu TEAM kierowanego przez prof. Kapitaniaka osoby z innych wydziałów mogły pisać pracę u profesora i u innych wykonawców w projekcie - wyjaśnia doktorantka na Wydziale Mechanicznym Patrycja Jaros.

 

Prof. Tomasz Kapitaniak jest specjalistą w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz dynamiki maszyn. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się też teorie układów nieliniowych, chaos i chimera.

 

Co to takiego chimera i jaki ma związek z chaosem? - Chimery można spotkać na dachach średniowiecznych kościołów oraz chińskich pałaców. Są dziwacznymi stworami, których górna część ciała należy do jednego zwierzęcia, a dolna do innego. Jeżeli rozważymy kilka identycznych metronomów o takich samych sprzężeniach, to zaobserwujemy, że część z nich zsynchronizuje się, a inne będą zachowywać się w sposób niezsynchronizowany. To właśnie jest układ chimery w dynamicznych układach sprzężonych - odpowiada prof. Kapitaniak, członek korespondent PAN.

 

Patrycja Jaros w swoich badaniach próbuje poznać i opisać stan chimery. W tym celu stosuje symulacje komputerowe i prowadzi doświadczenia z układami mechanicznymi. Jej wiedza matematyczna świetnie sprawdza się w pracy naukowej. "Odkrywanie różnych rodzajów stanów chimery w układach sprzężonych wahadeł" to temat rozprawy doktorskiej, której obrona odbędzie się na początku października.

 

Młoda badaczka prowadzi też zajęcia ze studentami. Uważa, że dziewczyny często lepiej sobie radzą na uczelni technicznej niż chłopcy. - Przynajmniej na przedmiocie mechanika techniczna, którego uczę, ponieważ zwyczajnie bardziej im zależy, aby dobrze wypaść - wyjaśnia Parycja Jaros.   

Doktorantka zapytana o jej preferencje w wyborze kierunku studiów powiedziała: Jeśli lubi się przedmioty ścisłe, to na każdym kierunku na politechnice będzie ciekawie. Nie trzeba być fanką mechaniki, aby wybrać Wydział Mechaniczny. Wszystkiego nauczą na miejscu.

 

Patrycja Jaros jest tegoroczną laureatką stypendium START z FNP.

 


Data dodania:2017-09-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Patrycja Jaros, doktorantka na wydz.mechanicznym PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE