Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Partner z branży biotechnologicznejBio-Gen to firma biotechnologiczna, jedna z wiodących w Polsce, mająca w tej branży już prawie 30-letnie doświadczenie. W połowie grudnia 2018 roku firma otworzyła swoją siedzibę w Łodzi. Miesiąc później podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką.

 

Umowa, którą podpisał w imieniu Politechniki Łódzkiej prof. Dariusz Gawin prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni, jest dokumentem szczególnie ważnym dla naukowców i studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

- Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów firmy Bio-Gen ma dla nas duże znaczenie, zarówno dla projektów naukowych jak i edukacyjnych – mówiła dziekan Wydziału prof. Maria Koziołkiewicz podczas uroczystości zawarcia porozumienia. – Ważna jest także perspektywa współpracy przy organizacji praktyk dla studentów, spotkań edukacyjnych oraz prowadzenia wspólnych badań i opracowywania nowych technologii.

 

Jak zaznaczył prezes Zarządu Artur Kleina podczas praktyk studenci będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wykorzystania biotechnologii w wielu dziedzinach życia oraz specyfiką pracy w firmie mającej szerokie kontakty na świecie. Dla Bio-Genu, który planuje zatrudnienie w Łodzi kilkuset nowych, młodych pracowników, to także szansa na wyłonienie najlepszych kandydatów.

 

W załączniku zdjęcie z uroczystości: Umowę podpisali prorektor PŁ prof. Dariusz Gawin (z prawej) i prezes Zarządu Bio-Gen Artur Kleina


Data dodania:2019-01-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE