Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

AkredytacjeAkredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

Ocena instytucjonalna:

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;
 • Wydział Chemiczny - ocena pozytywna przyznana w 2014;
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.

 

 

Ocena programowa:

 • Wydział Mechaniczny:

inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca przyznana w 2016 r.;

automatyka i robotyka - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;

mechanika i budowa maszyn - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

włókiennictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.;

wzornictwo - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

biotechnologia - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.;

budownictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Organizacji i Zarządzania:

zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna przyznana w 2016 r.;

zarządzanie - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Kolegium Gospodarki Przestrzennej:

gospodarka przestrzenna - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.

 • Kolegium Logistyki:

logistyka - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2017-01-17

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE