Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

AkredytacjeAkredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a wyniki tych ocen wyrażone są w skali:

 • ocena wyróżniająca (przyznawana na 8 lat)
 • ocena pozytywna (przyznawana na 6 lat)
 • ocena warunkowa (kolejna ocena dokonywana jest w terminie wskazanym w uchwale Prezydium, najczęściej w kolejnym roku akademickim)
 • ocena negatywna (zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia)

 

Kierunki w Politechnice Łódzkiej objęte oceną PKA w ostatnich latach:

 • Wydział Mechaniczny:
 • mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca (10.05.2018)
 • inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca (01.09.2016)
 • automatyka i robotyka - ocena pozytywna (14.11.2019)

 

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:
 • energetyka – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • transport – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • inżynieria biomedyczna – ocena pozytywna (06.09.2018)
 • mechatronika – ocena pozytywna (06.09.2018)

 

 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:
 • ​​włókiennictwo - ocena pozytywna (22.10.2015)
 • wzornictwo - ocena pozytywna (09.07.2018)

 

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:
 • technologia żywności i żywienia człowieka – ocena pozytywna (14.03.2019)
 • biotechnologia - ocena pozytywna (07.05.2020)

 

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
 • architektura - ocena pozytywna (23.11.2017)
 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)
 • budownictwo - ocena pozytywna (25.06.2015)

 

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:
 • fizyka techniczna – ocena pozytywna (07.05.2020)

 

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:
 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)

 

 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna (16.06.2016)
 • zarządzanie - ocena pozytywna (19.11.2015)
 • logistyka – ocena pozytywna (12.12.2019)

 


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2020-07-22

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE