75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

AkredytacjeAkredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

Ocena instytucjonalna:

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.
 • Wydział Chemiczny - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.

 

Ocena programowa:

 • Wydział Mechaniczny:

mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca przyznana w 2018 r.

inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca przyznana w 2016 r.

automatyka i robotyka - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

energetyka – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

transport – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

inżynieria biomedyczna – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

mechatronika – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

włókiennictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

wzornictwo - ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

technologia żywności i żywienia człowieka – ocena pozytywna przyznana w 2019 r.

biotechnologia - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

architektura - ocena pozytywna przyznana w 2017 r.

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

budownictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna przyznana w 2016 r.

zarządzanie - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2019-09-11

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE