Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

AkredytacjeAkredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

 1. Ocena instytucjonalna:
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;
 • Wydział Chemiczny - ocena pozytywna przyznana w 2014;
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.

 

 

 1. Ocena programowa:
 • Wydział Mechaniczny:

mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca przyznana w 2018 r.

inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca przyznana w 2016 r.;

automatyka i robotyka - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.;

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

energetyka – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

transport – ocena pozytywna przyznana w 2018 r.

 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

włókiennictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.;

wzornictwo - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

biotechnologia - ocena pozytywna przyznana w 2011 r.

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

architektura - ocena pozytywna przyznana w 2017 r.;

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.;

budownictwo - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

inżynieria środowiska - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna przyznana w 2016 r.;

zarządzanie - ocena pozytywna przyznana w 2015 r.

 • Kolegium Gospodarki Przestrzennej:

gospodarka przestrzenna - ocena pozytywna przyznana w 2014 r.

 • Kolegium Logistyki:

logistyka - ocena pozytywna przyznana w 2012 r.


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2018-06-08

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE