Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PACTT Science Business Innovation EXPO 2020Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Łódzka oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologi zapraszają na targi PACTT Science Business Innovation EXPO 2020. Pierwsze tego typu wydarzenie odbędzie się 24 i 25 listopada w Łodzi.

 

Zaproszenie na konferencję  PACTT Science Business Innovation EXPO 2020To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce łącząca charakter targów wynalazczości oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń, dedykowane polskim przedsiębiorcom. Ogólnopolskie Targi Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych to wyjątkowa okazja, zapoznania się w jednym miejscu z uczelnianą ofertą: know-how, technologiami, usługami ze wszystkich gałęzi przemysłu oraz zewnętrznymi możliwościami finansowania wdrożeń.

 

Jak mówi Grzegorz Kierner, dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii PŁ:

Wychodzimy naprzeciw i otwieramy się na przedsiębiorców oraz zapotrzebowanie rynku, prezentując potencjał polskiej nauki w formie uczelnianej oferty innowacyjnych technologii i usług z wielu branż. Targi PSBI EXPO 2020 skierowane są do przedsiębiorców, a wystawcami będą uczelnie, instytuty badawcze prezentujące ofertę swoich technologii i usług.

Ponadto dzięki udziałowi funduszy inwestycyjnych, będzie można zapoznać się z ofertą finansowania wdrożeń technologii do przemysłu. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie technologii i usług przed przedsiębiorcami oraz zachęcenie ich do zakupu lub skorzystania z licencji, mających znaczący wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności.

 

Strona internetowa PSBI EXPO 2020.


Data dodania:2020-01-23
Data aktualizacji2020-06-01

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE