Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii dla prof. Andrzeja GórakaProf. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej otrzymał 2 lipca 2018 r. Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii. Od ćwierć wieku profesor angażuje się w organizację współpracy miedzy jednostkami naukowymi landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski.

 

Prof. Andrzej Górak jest znanym oraz cenionym w świecie naukowcem w dziedzinie inżynierii chemicznej, a także propagatorem nauki polskiej i entuzjastą idei współpracy międzynarodowej. Jest szczególnie zaangażowany w polsko-niemiecką współpracę instytucji naukowych i jednostek przemysłowych. Od ćwierć wieku angażuje się w organizację współpracy naukowej miedzy jednostkami naukowymi landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski.

 

Od wielu lat prof. Górak jest także związany z Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie. Współpraca Politechniki Łódzkiej z tą niemiecką uczelnią obejmuje m.in. przeprowadzanie wspólnych przewodów doktorskich.

O tym jak interesujące mogą być międzynarodowe kontakty w sferze nauki zainicjowane przez prof. Góraka świadczy przykład studentki z Brazylii. Ukończyła ona studia w Dortmundzie, wykonując pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej pod opieką doktorantki, która rok temu uzyskała stopień doktora przyznany przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej i Wydział Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Dortmundzie.

– mówi prof. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki PŁ.

 

Prof. Górak, wspólnie z prof. Jerzym Buzkiem był współzałożycielem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE, w której w latach 1997-2004 współpracowało 15 partnerów naukowych i przemysłowych z landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski. W koordynowanych przez prof. Góraka projektach europejskich w ostatnich 10 latach brały udział grupy badawcze z tego landu oraz z Łodzi, Warszawy, Kędzierzyna-Koźla i Płocka.

 

Naukowiec jest członkiem zwyczajnym Niemieckiej Akademii Nauki i Techniki acatech. Otrzymał prestiżową nagrodę Niemieckiego Stowarzyszenia Chemików i Biotechnologów za osiągniecia naukowe. Wydana pod jego redakcją trylogia o destylacji otrzymała trzy lata temu „Oscara” w kategorii chemia i fizyka jako najlepsza książka roku.

 

Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

 

Prof. Górak promuje Polskę, zachęcając do zwiedzania, poznawania piękna, tradycji i bogactwa kultury naszego kraju. Jak mówi naukowiec:

Dla naszych znajomych, razem z moją żoną Barbarą, od 15 lat organizujemy dziesięciodniowe wycieczki turystyczno-studyjne w różne regiony Polski. Już siedmiokrotnie podróżowaliśmy po Polsce w dwudziestopięcioosobowej grupie.

 

Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii jest nadawany za znamienite zasługi dla landu na wniosek ministra w rządzie krajowym. O wartości tego orderu świadczy fakt, że od chwili jego ustanowienia przed 32 laty w tym kraju związkowym, liczącym ok. 18 mln mieszkańców przyznano go jedynie ok. 1 500 osobom. Wczoraj order ten otrzymał miedzy innym burmistrz miasta Kolonii, trzech byłych ministrów w rządzie federalnym i dwóch w rządzie krajowym. Profesor Górak jest jedynym Polakiem, jaki otrzymał to najwyższe wyróżnienie kraju Nadrenii Północnej-Westfalii, mówi Jan Sobczak, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej, który był obecny na tej uroczystości.


Data dodania:2018-07-03
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE