Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Opieka zdrowotnaWszyscy zarejestrowani studenci i pracownicy PŁ posiadają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i dentystycznej oraz są uprawnieni do zniżek na zakup leków przepisanych przez lekarza (na receptę).

 Studenci zagraniczni odbywający w PŁ część studiów, w tym studenci Programu Erasmus, są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia działającego na terenie Polski (European Heath Insurance Card).

 

Państwowe Zakłady Opieki Zdrowotnej zapewniają bezpłatną opiekę zdrowotną i dentystyczną w szerokim zakresie. Jest ona darmowa dla wszystkich posiadających ważne ubezpieczenie społeczne.

Istnieje możliwość korzystania również z prywatnych klinik i laboratoriów (często bardzo drogich), których adresy znaleźć można we wszystkich dziennikach.

 

Lekarstwa można wykupić w aptekach otwartych w normalnych godzinach pracy lub dyżurujących całodobowo.

 

W przypadkach nagłych opieka zdrowotna jest bezpłatna dla wszystkich, bez względu na status i okres pobytu w Polsce. W razie nagłego wypadku lub zachorowania należy dzwonić pod numer 999 lub 112.

 


Zakład Opieki Zdrowotnej Adamed

Al. Politechniki 3/5

90-924 Lodz

tel: (+48 42) 621 28 81


Data dodania:2013-12-05
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE