Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Odznaczenia państwowe dla pracowników PŁKażdego roku, w listopadzie, są wręczane zasłużonym pracownikom Politechniki Łódzkiej odznaczenia państwowe. W środę (7.11) wojewoda łódzki - prof. Zbigniew Rau oraz rektor Politechniki Łódzkiej - prof. Sławomir Wiak wręczyli ponad 90 medali i ponad 30 odznaczeń Zasłużony dla Politechniki (fotorelacja).
 

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi od prawej: prof. J.Lewandowski,  dr hab. L. Jackowska-Strumiłło, żona dra.T.Wilczyńskiego,  foto. Jacek Szabela

 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, w Sali widowiskowej PŁ zostały wręczone najwyższe odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. inż. Andrzej Kanicki – prof. nadzw. Siedem Srebrnych Krzyży Zasługi odebrali następujący naukowcy z PŁ:

 

1.    dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło – prof. nadzw.
2.    prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
3.    prof. dr hab. Piotr Liczberski
4.    dr hab. inż. Tomasz Olejnik
5.    dr hab. inż. Maria Pietruszka – prof. nadzw.
6.    dr hab. Krzysztof Śmigielski – prof. nadzw.
7.    dr inż. Tadeusz Wilczyński (zm. 4.02.18)   - odebrała żona

 

Wojewoda Z. Rau wręczył również siedem Brązowych Krzyży Zasługi następującym pracownikom PŁ:

 

  1. dr inż. Zbigniew Chaniecki
  2. dr hab. inż. Konrad Dybowski
  3. dr hab. inż. Julia Gibka
  4. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – prof. nadzw.
  5. dr hab. inż. Jacek Kucharski – prof. nadzw.
  6. dr inż. Beata Łuszczyńska
  7. dr hab. inż. Maciej Sibiński – prof. nadzw.

 

 Wicekurator łódzki - Jolanta Kuropatwa wręczyła 19 Medali Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników naukowych i dydaktycznych. 57 osób otrzymało Medale za Długoletnią Służbę, w tym 21 pracowników otrzymało Medale Złote, 15 Srebrne i 21 Brązowe.

 
Posiedzenie Senatu było też okazją do wręczenia Odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. Otrzymało ją 18 pracowników z PŁ oraz 13 osób spoza uczelni, a także 1 firma wspierająca uczelnię - Boeing International Corporation. Sześciu osobom zostały wręczone Medale Za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej.

 

W czasie uroczystości zostały też wręczone dyplomy Student Roku 2017/2018, tym którzy osiągnęli najlepsze wyniki na studiach. Z poszczególnych wydziałów otrzymali je:

 

1. Wydział Mechaniczny - Adam Retke
2. Wydział  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - Szymon Grzelak
3. Wydział Chemiczny - Stefan Cichosz
4. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - Karolina Burakowska
5. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Łukasz Biegała
6. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - Nina Wojtczuk
7. Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Michał Bełdziński
8. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Justyna Famulska
9. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Małgorzata Ryba
10. Centrum Kształcenia Międzynarodowego - Bartłomiej Jabłoński
11. Kolegium Towaroznawstwa - Edyta Burdykiewicz
12. Kolegium Logistyki - Maria Krakowiak
13. Kolegium Gospodarki Przestrzennej - Martyna Bloch

 


Data dodania:2018-10-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Wojewoda łódzki - prof. Zbigniew Rau i dr hab. inż. Andrzej Kanicki ze Złotym Krzyżęm Zasługi. foto. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE