Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej profesora Jerzego KrohW Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) PŁ, 12 czerwca (wtorek) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. Jerzego Kroh (1924-2016), założyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu (fotorelacja).

 

Prof. Andrzej Marcinek, dyrektor MITR i jeden z wielu wychowanków prof. Kroh, przedstawił licznie zgromadzonym gościom sylwetkę twórcy Instytutu Techniki Radiacyjnej. Wspominał profesora m.in. jako świetnego integratora świata naukowego, wielkiego mistrza, nauczyciela i wychowawcę. Na zakończenie powiedział: tablica jest upamiętnieniem wielkiego wkładu profesora Kroh w życie naszej uczelni.

 

W uroczystości wzięły udział władze miasta, Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego PŁ, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badań Jądrowych i duża grupa wychowanków, byłych i obecnych pracowników MITR.

 

- Pamięć o ludziach to rzecz najważniejsza, a ta tablica jest przesłaniem szczególnie do młodego pokolenia, aby pamiętali o naszych profesorach i twórcach - mówił rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, podczas uroczystości.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Jerzego Kroh w MITR PŁ, od prawej prezydent H.Zdanowska, prof. S.Wiak, J.Kroh, syn . Fot. Jacek Szabela PŁ

 

W wydarzeniu uczestniczyła prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska, która ciepło wspominała profesora jako byłego wiceprezydenta miasta Łodzi. Podkreślała w wypowiedzi wyjątkowość prof. Kroh, jako osoby o szczególnej pasji, potrafiącej  "zarażać ją" swoje otoczenie. Powiedziała także: bardzo się cieszę, że profesor wybrał Łódż jako naukowiec na swoje miasto.

 

Druga część spotkania była poświęcona wspomnieniom uczniów i współpracowników, połączona z projekcją zdjęć.

 


Profesor Jerzy Kroh (1924 – 2016) był rektorem Politechniki Łódzkiej w latach 1981-1987, która w 1995 r. uhonorowała Go tytułem doktora honoris causa, a w latach 1996-1998 był wiceprezydentem miasta Łodzi do spraw nauki i edukacji. Był członkiem rzeczywistym PAN, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

 


Profesor Jerzy Kroh posiadał wielki talent i zamiłowanie do integrowania środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmował istotne i dalekosiężne działania na rzecz współpracy badaczy radiacyjnych, pracujących w rozmaitych dziedzinach, od chemii, fizyki, biologii, do przemysłu i medycyny. Z Jego inicjatywy m.in. powstało Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR) im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doprowadził do włączenia PTBR do International Association for Radiation Research (IARR), a w latach 1983−1987 pełnił funkcję członka zarządu IARR.

 

Profesor Kroh był uczonym wielkiego formatu, autorem kilkuset artykułów naukowych. Był znany i ceniony również za granicą, o czym świadczą doktoraty honorowe zagranicznych uczelni (Uniwersytet Strathclyde w Glasgow i Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania; Uniwersytet w Pawii, Włochy) i zagraniczne odznaczenia, w tym między innymi japoński Order Srebrnej i Złotej Gwiazdy.


Profesor Jerzy Kroh przez dziesiątki lat był niestrudzonym propagatorem pamięci o Marii Skłodowskiej-Curie i jej osiągnięciach w kraju i za granicą, co zostało docenione w postaci zaproszenia do uczestnictwa, wspólnie z prezydentem Wałęsą, w ceremonii przeniesienia zwłok Marii i Piotra Curie do paryskiego Panteonu.

 

Więcej informacji o Profesorze Jerzym Kroh.


Data dodania:2018-06-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej porf. J.Kroh w MITR PŁ, od prawej  H.Zdanowska  S.Wiak, rektror PŁ i Jan Kroh, syn. Fot. Jacek Szabela PŁ
Pliki do pobrania

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE