75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nowy członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej z PŁDr hab. inż. Jacek Kucharski, profesor z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki został powołany w skład nowo wybranych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2020-2023.

 

Dr. hab. inż. Jackowi Kucharskiemu, prof. PŁ (w środku) towarzyszą wicepremier Jarosław Gowin i przewodniczący PKA prof. Krzysztof Diks Barbara Jura /Biuro PKA

 

Na posiedzeniu plenarnym PKA, które odbyło się 8 stycznia, powołania wręczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

Gratulując wyboru nowym członkom premier J. Gowin mówił o kluczowej roli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która jest podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

 

Prof. Jacek Kucharski będzie pracował w 13 osobowym zespole nauk inżynieryjno-technicznych.


Więcej w biuletynie informacyjnym PŁ Życie Uczelni.


Data dodania:2020-01-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Dr. hab. inż. Jackowi Kucharskiemu, prof. PŁ (w środku) towarzyszą wicepremier Jarosław Gowin i przewodniczący PKA prof. Krzysztof Diks Barbara Jura /Biuro PKA

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE