Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nowatorskie metody kształcenia doktorantów na łódzkich uczelniach„InterChemMed - Interdyscyplinarne studia doktoranckie” - to wspólny projekt trzech największych łódzkich uczelni: Politechniki, Uniwersytetu i Uniwersytetu Medycznego (fotorelacja).

 

Rektorzy łódzkich uczelni: Antoni Różalski z Uniwersytetu Łódzkiego i Radzisław Kordek z Uniwersytetu Medycznego spotkali się (15.01) w gabinecie rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomira Wiaka, aby podpisać umowę na realizację doktoratów międzyobszarowych, które połączą wiedzę z kilku dyscyplin: nauk technicznych, chemicznych, medycznych i o zdrowiu.

 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - prof. Antoni Różalski powiedział, że dzięki podpisanej umowie doktoranci zyskają dostęp do wspólnej, nowoczesnej infrastruktury badawczej, która będzie wykorzystywana na zasadzie udostępnienia. To bardzo droga aparatura, na którą nie wszystkich stać. Zdaniem rektora Różalskiego, bardzo ważne są też stypendia i dodatkowe fundusze, jakie dostaną doktoranci na prowadzenie badań naukowych.

 

Międzyuczelniany charakter studiów będzie polegał na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych funkcjonujących w różnych uczelniach, co ma zapewnić wysoki poziom kształcenia. W programie zaplanowano dużą liczbę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach.

 

- Cieszymy się z tego, że nasi młodzi doktoranci będą mogli korzystać z aparatury Uniwersytetu Łódzkiego i  Uniwersytetu Medycznego. Warto dodać, że oprócz stypendiów dla uczestników projektu będą też  dodatkowe granty badawcze, nie mówiąc o mentoringu,  który jest niezbędny młodemu pokoleniu.  Dzisiejsza umowa, to następny przykład synergii łódzkich uczelni - powiedział rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, dodając na koniec, że jest to wspólny grant z NCBR, w którym PŁ jest liderem. - Wygraliśmy konkurs, na który dostaliśmy 5 mln zł. To są ogromne fundusze na wsparcie badań.

 

Na studia, które rozpoczną się  w październiku 2018 r.,  zostanie przyjętych czterdziestu doktorantów z czterech wydziałów: Wydziału Chemicznego PŁ, Wydziału Chemii PŁ i Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi.

 

Rektor UMed, prof. Radzisław Kordek po podpisaniu umowy powiedział: Jako uczelnie współpracujemy ze sobą już od lat. Nie jest to zjawisko nowe, natomiast nowe jest to, że nadajemy umowie pewne nowe ramy organizacyjne. Po drugie, jest to znaczący dopływ finansów dla uczelni, które pozwalają doktorantom prowadzić badania w bardziej skuteczny sposób.

 

Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy na realizację programu badawczego na przygotowanie rozprawy w wysokości 20 000 zł.

 

 


Data dodania:2018-01-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Rektorzy łódzkich uczelni po podpisaniu umowy dot. konsorcjum InterChemMed. fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE