Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nominacje prezydenckie dla dwóch profesorów PŁPrezydent Andrzej Duda wręczył 25 kwietnia akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób są dwaj pracownicy Politechniki Łódzkiej: prof. Michał Strzelecki z Instytutu Elektroniki na Wydziale EEIA oraz prof. Andrzej Szymonik z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki w Wydziale ZiIP.

 

Profesor Michał Strzelecki otrzymał nominację w dziedzinie nauk technicznych. a profesor Andrzej Szymonik w dziedzinie nauk społecznych.

 

Prof. Michał Strzelecki z PŁ.Prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki jest zatrudniony w Instytucie Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA) PŁ od 1988 r., zaś od roku 2007 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2004-2015 był zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki, od 2015 jest zastępcą dyr. IE ds. nauki a od 2016 – pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału EEIA PŁ.

 

Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie oraz analizę sygnałów i obrazów biomedycznych oraz metody analizy danych. W szczególności interesuje się zagadnieniami związanymi z analizą tekstury obrazu oraz zastosowaniami i sprzętowymi implementacjami sztucznych sieci neuronowych.

 

Brał udział w licznych międzynarodowych programach badawczych, m.in. COST B21, BM1103, TD1007 (członek Management Committee), DGF, 7FP oraz projektach finansowanych przez NCN i NCBiR. Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. W latach 2006-2008 przebywał w Chonbuk National University, Jeonju, Republika Korei jako Visiting Professor.

 

Michał Strzelecki jest członkiem Towarzystwa Przetwarzania Obrazów (członek zarządu 2012-2016) oraz Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej a także należy do European Campus Card Association (członek zarządu 2006-2014, wiceprzewodniczący od 2016).

 

Prof. Strzelecki posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w zespołach eksperckich i konkursowych. Jest ekspertem NCBiR, NCN, MNiSW oraz Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Brał udział w ocenie projektów międzynarodowych w ramach National Fund for Scientific and Technological Development of the Chilean Government Commission for Scientific and Technological Development, Chile oraz Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation of the Research Promotion Foundation, Cyprus.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik jest zatrudniony w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji (ZiIP) PŁ.

 

Prof. Andrzej Szymonik z PŁPrzez 38 lat prof. A. Szymonik pracował w Siłach Zbrojnych RP. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach: szefa sztabu pułku, szefa sztabu brygady, dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu oraz zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa i dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ostatni stopień wojskowy profesora Szymonika to generał brygady.


Podczas służby w wojsku w 2001 r. Rada Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej nadała mu tytuł doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2008 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Dorobek naukowy profesora zawiera ponad 170 pozycji, w tym 150 publikacji indywidualnych.


Prof. A. Szymonik w latach 2007-2008 pełnił ważną funkcję w polskim przedstawicielstwie Organizacji Badań i Rozwoju (North Atlantic Treaty Organization Research and Technology Organization) w NATO. Był, w poprzedniej kadencji, członkiem Senatu PŁ i członkiem senackiej Komisji Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą PŁ, a także prodziekanem do spraw nauki i rozwoju kadry na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.


Obecnie jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 roku), a także pełni funkcję eksperta w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Za swoje osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i badawcze prof. A. Szymonik był wielokrotnie wyróżniany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1992) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003).


Data dodania:2018-04-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I dom studenta PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE